Buddha | Buddhas
T148 B | 240€ | 150cm alto x 20cm ancho x 20 cm fondo

T148A | 240€ | 105cm alto x 23cm ancho x 23 cm fondo

T148A | 240€ | 105cm alto x 23cm ancho x 23 cm fondo

T148A | 240€ | 105cm alto x 23cm ancho x 23 cm fondo

T148 | 240€ | 105cm alto x 23cm ancho x 23 cm fondo

T148 | 240€ | 85cm alto x 23cm ancho x 23 cm fondo

T147-1 | 190€ | 70cm alto x 23cm ancho x 24cm fondo

T147-1 | 190€ | 80cm alto x 20cm ancho x 20cm fondo

T147 | 190€ | 70cm alto x 23cm ancho x 24cm fondo

T147 | 190€ | 70cm alto x 23cm ancho x 24cm fondo

U1408 57X20X30

U1408 57X20X30

U1364 95X15X30

U1364 95X15X30

U129 25CM

U129 25CM

T94

T94 | 60 X 60 CM GRUESO | 90€

T82 60CM ALTO

T82 60CM ALTO

T63 150CM ALTO

T63 150CM ALTO

T63 150CM

T63 150CM

T6 100CM ALTO

T6 100CM ALTO

T23 75CM ALTO

T23 75CM ALTO

T2 75CM

T2 75CM

T146 | 60€ | 40 cm alto x 10 cm ancho x 10cm fondo

T146 | 60€ | 40 cm alto x 10 cm ancho x 10cm fondo

T145 | 290€ | 182 cm alto x 25cm ancho x 25cm fondo

T145 | 290€ | 182 cm alto x 25cm ancho x 25cm fondo

T144 | 160€ c/u | 70cm alto x 30cm ancho x 6 cm fondo

T144 | 160€ c/u | 70cm alto x 30cm ancho x 6 cm fondo

T143 | 290€ | 150cm alto x 30cm ancho x 20cm fondo

T143 | 290€ | 150cm alto x 30cm ancho x 20cm fondo

T142-2 | 290€ | 90cm alto x 30cm ancho x 15cm fondo

T142-2 | 290€ | 90cm alto x 30cm ancho x 15cm fondo

T142-1 | 290€ | 78cm alto x 30cm ancho x 20cm fondo

T142-1 | 290€ | 78cm alto x 30cm ancho x 20cm fondo

T141 | 120€ c/u | 78cm alto x 15cm ancho x 15cm fondo

T141 | 120€ c/u | 78cm alto x 15cm ancho x 15cm fondo

T140 | 90€ | 75cm alto x 15 ancho x 10 cm fondo

T140 | 90€ | 75cm alto x 15 ancho x 10 cm fondo

T138 | 490€ | 150cm alto x 40cm ancho x 25cm fondo

T138 | 490€ | 150cm alto x 40cm ancho x 25cm fondo

T136 | 490€ | 220cm alto x 40cm ancho x 25cm fondo

T136 | 490€ | 220cm alto x 40cm ancho x 25cm fondo

T126 | 590€ | 175cm alto x 40 cm ancho x 30cm fondo

T126 | 590€ | 175cm alto x 40 cm ancho x 30cm fondo

T125 | 660€ | 200cm alto x 45cm ancho x 30 cm fondo

T125 | 660€ | 200cm alto x 45cm ancho x 30 cm fondo

T124 | 590€ | 45 cm alto x 460 cm ancho x 40 cm fondo

T124 | 590€ | 45 cm alto x 160 cm ancho x 40 cm fondo

T123 | 390€ | 150cm alto x 60 cm ancho x 25cm fondo

T123 | 390€ | 150cm alto x 60 cm ancho x 25cm fondo

T122 | 590€ | 175cm alto x 68 cm ancho x 30 cm fondo

T122 | 590€ | 175cm alto x 68 cm ancho x 30 cm fondo

T122 | 190€ | 140cm alto x 34 cm ancho x 15cm fondo

T122 | 190€ | 140cm alto x 34 cm ancho x 15cm fondo

T121 | 190€ | 140cm alto x 34 cm ancho x 15cm fondo

T121 | 190€ | 140cm alto x 34 cm ancho x 15cm fondo

T12 100CM ALTO

T12 100CM ALTO

T119-2 | 190€ | 85cm alto x 35 cm ancho x 15 cm fondo

T119-2 | 190€ | 85cm alto x 35 cm ancho x 15 cm fondo

T119-1 | 190€ | 85cm alto x 35 cm ancho x 15 cm fondo

T119-1 | 190€ | 85cm alto x 35 cm ancho x 15 cm fondo

T118 | 590€ | 175 cm alto x 70 ancho x 30 fondo

T118 | 590€ | 175 cm alto x 70 ancho x 30 fondo

T117 W | 290€ | 35 cm alto X 105 ancho X 40 fondo

T117 W | 290€ | 35 cm alto X 105 ancho X 40 fondo

T117 B | 290€ | 35 cm alto X 105 ancho X 40 fondo

T117 B | 290€ | 35 cm alto X 105 ancho X 40 fondo

T115 | 490€ | 72cm alto x 60 ancho x 40cm fondo

T115 | 490€ | 72cm alto x 60 ancho x 40cm fondo

T114 | 1,290€ | 200cm alto x 78 cm ancho x 35cm fondo

T114 | 1,290€ | 200cm alto x 78 cm ancho x 35cm fondo

T113 | 390€ | 120cm alto X 35cm ancho x 43cm fondo

T113 | 390€ | 120cm alto X 35cm ancho x 43cm fondo

T112 | 290€ | 94cm alto X 32cm ancho x 32cm fondo

T112 | 290€ | 94cm alto X 32cm ancho x 32cm fondo

T111 | 290€ | 94cm alto X 32cm ancho x 32cm fondo

T111 | 290€ | 94cm alto X 32cm ancho x 32cm fondo

T110 | 590€ | 175cm alto x 45 cm ancho x 30 cm fondo

T110 | 590€ | 175cm alto x 45 cm ancho x 30 cm fondo

R611 36X36X118

R611 36X36X118

R610 45X30X85

R610 45X30X85

R609 56X40X85

R609 56X40X85

R246 35CM

R246 35CM

R231 35CM

R231 35CM

R229 34CM

R229 34CM

R228 35CM

R228 35CM

D1479 16*16*22

D1479 16*16*22

D1477 44*6*13

D1477 44*6*13

D1290 500X44

D1290 500X44

D118 23CM

D118 23CM

D1141 35CM

D1141 35CM

D1138 20CM

D1138 20CM

D1120 30CM

D1120 30CM

CU410 85X60

CU410 85X60

CU409 78X59

CU409 78X59

CU392 161X82

CU392 161X82

CR94 50CM

CR94 50CM

CR75 66CM

CR75 66CM

CR70 76CM

CR70 76CM

CR42 23CM

CR42 23CM

CR254 107X54

CR254 107X54

CR143 84CM

CR143 84CM

CABEZA BUDDHA

CABEZA BUDDHA

IMG_7419

T137 | 390€ c/u | 170 cm alto x 32 ancho x 20cm fondo